MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PGC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PGC Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB AGEAS       950,000    07/04/2023  05/05/2023  863,800    11/04/2023  863,800  1.43  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       3,602,332    902,600  30/03/2023  28/04/2023    902,600  03/04/2023  2,699,732  4.47  
PGC Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF)       173,612  1,000,000    14/10/2022  11/11/2022  587,400    11/11/2022  761,012  1.26  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       4,187,332    1,000,000  14/10/2022  11/11/2022    585,000  11/11/2022  3,602,332  5.97  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       2,699,732  1,500,000    06/05/2022  03/06/2022  1,491,600    23/05/2022  4,191,332  6.95  
PGC Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       1,582,312    1,582,312  11/04/2022  06/05/2022    1,582,312  06/05/2022    0.00  
PGC Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF)       173,612    173,612  11/04/2022  06/05/2022      06/05/2022  173,612  0.29  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       2,716,432    2,716,432  11/04/2022  06/05/2022    16,700  27/04/2022  2,699,732  4.47  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       2,793,232    1,000,000  07/03/2022  05/04/2022    76,800  04/04/2022  2,716,432  4.50  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       2,793,232  500,000    07/02/2022  08/03/2022      28/02/2022  2,793,232  4.63  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB   Phan Phương Anh  Thành viên HĐQT  2,778,232  1,000,000    10/12/2021  07/01/2022  15,000    06/01/2022  2,793,232  4.63  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB   Phan Phương Anh  Thành viên HĐQT  2,798,232    800,000  12/11/2021  10/12/2021    20,000  06/12/2021  2,778,232  4.60  
PGC Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng      14,109    14,109  14/10/2021  12/11/2021    14,100  14/10/2021  0.00  
PGC Nguyễn Khắc Trí Phó Tổng GĐ      37,084    37,084  12/10/2021  11/11/2021    3,000  11/11/2021  34,084  0.06  
PGC Doãn Duy Đạo Thành viên BKS      3,073    3,073  11/10/2021  09/11/2021    3,073  05/11/2021    0.00  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       3,310,532    1,200,000  08/10/2021  06/11/2021    512,300  05/11/2021  2,798,232  4.64  
PGC Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       1,582,312    1,582,312  08/10/2021  06/11/2021      05/11/2021  1,582,312  2.62  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       3,310,532    1,500,000  16/07/2021  13/08/2021      13/08/2021  3,310,532  5.49  
PGC Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       3,310,532    1,500,000  10/06/2021  09/07/2021      09/07/2021  3,310,532  5.49  
PGC MB Capital, MBVF, JAMBF       5,066,456  500,000    23/11/2020  22/12/2020      22/12/2020  5,066,456  8.40  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.