TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NTH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.50  45.50  45.50 
05/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.5  45.50  45.50 
04/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.50  45.50  45.50 
03/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.5  45.50  45.50 
02/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.50  45.50  45.50 
01/08/2022 45.50  45.50  0.00 (0.00 %)    45.50  45.5  45.50  45.50 
29/07/2022 45.50  45.50  -1.50 (-3.19 %)    300  13,650,000  47.00  45.50  45.50  45.50 
28/07/2022 47.00  47.00  -0.40 (-0.84 %)    700  32,900,000  47.40  47.0  47.00  47.00 
27/07/2022 47.40  47.40  2.30 (5.10 %)    100  4,740,000  45.10  47.40  47.40  47.40 
26/07/2022 45.10  45.10  0.00 (0.00 %)    45.10  45.1  45.10  45.10 
25/07/2022 45.10  45.10  -1.90 (-4.04 %)    100  4,510,000  47.00  45.10  45.10  45.10 
22/07/2022 47.00  47.00  -0.50 (-1.05 %)    600  28,250,000  47.50  47.5  47.50  47.00 
21/07/2022 47.50  47.50  0.00 (0.00 %)    800  38,000,000  47.50  47.50  47.50  47.50 
20/07/2022 47.50  47.50  0.00 (0.00 %)    47.50  47.5  47.50  47.50 
19/07/2022 47.50  47.50  2.50 (5.56 %)    1,200  56,980,000  45.00  47.40  47.50  47.40 
18/07/2022 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.0  45.00  45.00 
15/07/2022 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    1,100  49,500,000  45.00  45.00  45.00  45.00 
14/07/2022 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.0  45.00  45.00 
13/07/2022 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.00  45.00  45.00 
12/07/2022 45.00  45.00  0.00 (0.00 %)    45.00  45.0  45.00  45.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.