MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NDW - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NDW CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil       2,759,574            970,297  21/03/2023  1,789,277  5.21  
NDW Nguyễn Thị Luyến Trưởng BKS      7,200  49,505    20/03/2023  18/04/2023  49,505    27/03/2023  56,705  0.17  
NDW Trần Thị Bích Thảo Vợ  Đỗ Hữu Minh  Phó Tổng GĐ  5,600  49,505    20/03/2023  18/04/2023  49,505    27/03/2023  55,105  0.16  
NDW Nguyễn Ngọc Luyện Em trai  Nguyễn Thị Luyến  Trưởng BKS  6,000  19,802    20/03/2023  18/04/2023  19,802    27/03/2023  25,802  0.08  
NDW Nguyễn Mạnh Hà Chồng  Nguyễn Thị Luyến  Trưởng BKS  7,100  49,505    20/03/2023  18/04/2023  49,505    27/03/2023  56,605  0.16  
NDW Bùi Xuân Thiểm Phó Tổng GĐ      5,600  297,030    20/03/2023  18/04/2023  297,030    27/03/2023  302,630  0.88  
NDW Nguyễn Văn Ngôn Thành viên BKS      6,400  89,109    20/03/2023  18/04/2023  89,109    27/03/2023  95,509  0.28  
NDW Trần Thị Hồng Phấn Kế toán trưởng      55,876  49,505    20/03/2023  18/04/2023  49,505    27/03/2023  105,381  0.31  
NDW CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil       3,122,306            362,732  16/03/2023  2,759,574  8.04  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.