MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NBC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NBC Nguyễn Tuấn Dũng Phó Giám đốc      4,541    4,541  10/10/2021  24/10/2021    4,541  11/10/2021    0.00  
NBC Trịnh Thanh Bình Vợ  Nguyễn Tuấn Dũng  Phó Giám đốc  1,513    1,513  10/10/2021  24/10/2021    1,513  11/10/2021    0.00  
NBC Nguyễn Tiến Nhương Thành viên BKS      6,061    6,000  23/09/2021  04/10/2021    6,000  23/09/2021  61  0.00  
NBC Đặng Văn Ngong Thành viên HĐQT      6,061    6,000  14/09/2021  04/10/2021    5,961  14/09/2021  100  0.00  
NBC Nguyễn Thị Vóc Vợ  Đặng Văn Ngong  Thành viên HĐQT  6,061    6,000  14/09/2021  27/09/2021    6,000  04/10/2021  61  0.00  
NBC Đào Phạm Hùng Chồng  Trương Thúy Mai  Kế toán trưởng  29,088    29,000  08/09/2021  27/09/2021    29,000  08/09/2021  88  0.00  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       3,534,670            1,799,000  11/03/2018  1,735,670  4.69  
NBC Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam       19,572,922  4,476,509    28/02/2018  29/03/2018  4,476,509    28/02/2018  24,049,431  65.00  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       7,143,279            3,571,609  28/02/2018  3,571,670  9.65  
NBC Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam       19,572,922  4,476,509    28/12/2017  25/01/2018      25/01/2018  19,572,922  52.90  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       8,808,279            1,665,000  27/12/2017  7,143,279  19.31  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       4,417,866          2,196,733    01/12/2013  6,614,599  17.88  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       4,238,566          179,300    14/05/2013    0.00  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       4,000,566          23,000    15/04/2013  4,238,566  11.46  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       3,805,866          194,700    04/02/2013  4,000,566  10.81  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       3,721,466          84,400    20/01/2013  3,805,866  10.29  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       3,321,400          400,066    25/12/2012  3,721,466  10.06  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       2,943,900          377,500    27/11/2012  3,321,400  8.98  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       2,469,000          474,900    06/11/2012  2,943,900  7.96  
NBC Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh       2,154,900          314,100    24/10/2012  2,469,000  6.67  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.