MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MIG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MIG CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       8,736,138    8,736,138  25/03/2022  22/04/2022    6,662,236  22/04/2022  2,073,902  1.26  
MIG CTCP Hóa dầu Quân đội       4,293,900    4,293,900  20/05/2021  17/06/2021    4,293,900  09/06/2021    0.00  
MIG CTCP Hóa dầu Quân đội       4,239,900    4,239,900  15/04/2021  14/05/2021          0.00  
MIG CTCP Hóa dầu Quân đội       5,512,500    3,000,000  04/03/2021  02/04/2021    1,218,600  22/04/2021  4,293,900  2.61  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       4,981,802            110,100  27/11/2020  4,871,702  2.96  
MIG Lê Như Ninh Em  Lê Như Hải  Phó Tổng GĐ  6,000    6,000  03/11/2020  02/12/2020    6,000  11/11/2020    0.00  
MIG Lê Như Hải Phó Tổng GĐ      130,000    120,000  27/08/2020  25/09/2020    120,000  28/08/2020  10,000  0.01  
MIG Lê Như Ninh Em  Lê Như Hải  Phó Tổng GĐ  6,000    6,000  16/07/2020  14/08/2020      14/08/2020  6,000  0.00  
MIG Lê Như Ninh Em  Lê Như Hải  Phó Tổng GĐ  6,000    6,000  11/06/2020  10/07/2020      10/07/2020  6,000  0.00  
MIG CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       9,767,001    1,400,000  01/04/2020  29/04/2020    1,307,557  15/04/2020  8,459,444  5.14  
MIG CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)       10,782,561    1,100,000  20/02/2020  20/03/2020    1,015,560  06/03/2020  9,767,001  5.94  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       8,106,936    3,000,000  20/11/2019  06/12/2019    1,778,317  06/12/2019  6,328,619  3.85  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       8,101,936  650,000    03/09/2019  02/10/2019  5,000    02/10/2019  8,106,936  4.93  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       7,936,536  800,000    29/07/2019  27/08/2019  165,400    27/08/2019  8,101,936  4.93  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       7,937,336    300,000  10/05/2019  07/06/2019    800  07/06/2019  7,936,536  4.83  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       4,722,184  1,300,000    01/03/2019  29/03/2019  677,040    29/03/2019  5,399,224  3.28  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       4,274,339  801,885    25/02/2019  04/03/2019  801,885    04/03/2019  4,274,339  2.60 quyền mua 
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       4,274,339  600,000    18/02/2019  19/03/2019  447,845    22/02/2019  4,722,184  2.87  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       3,339,734  2,100,000    28/12/2018  25/01/2019  934,605    25/01/2019  4,274,339  2.60  
MIG Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB       525,000  3,000,000    28/11/2018  27/12/2018  2,814,734    24/12/2018  3,339,734  2.03  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.