MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MCO - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MCO Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT      30,652    30,652  08/11/2021  07/12/2021          0.00  
MCO Đặng Hoàng Phi Vũ       210,000            80,000  07/04/2021  130,000  3.17  
MCO Phan Xuân Dũng       293,900            293,900  05/01/2021  600  0.01  
MCO Phan Xuân Dũng       260,100          31,200    26/12/2019  291,300  7.10  
MCO Phan Xuân Dũng       214,000          35,800    09/12/2019  249,800  6.09  
MCO Phan Xuân Dũng       202,200          6,800    09/10/2019  209,000  5.09  
MCO Phan Xuân Dũng       211,100            55,100  21/06/2017  156,000  3.80  
MCO Phan Xuân Dũng       199,000          9,900    03/05/2017  208,900  5.09  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      21,627    21,627  03/06/2015  01/07/2015    21,600  29/06/2015  27  0.00  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      21,627    21,627  15/04/2015  12/05/2015      12/05/2015  21,627  0.53  
MCO Đào Xuân Hoàng Thành viên HĐQT      4,902    4,902  16/03/2015  14/04/2015    3,200  13/04/2015  1,702  0.04  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      24,027    24,027  16/03/2015  09/04/2015    2,400  09/04/2015  21,627  0.53  
MCO Phạm Khánh Dương Chủ tịch HĐQT      48,906    27,806  27/11/2014  25/12/2014    27,800  15/12/2014  19,327  0.47  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      47,127    23,127  05/11/2014  04/12/2014    23,100  04/12/2014  24,027  0.59  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      47,127    10,000  04/08/2014  01/09/2014      28/08/2014  47,127  1.15  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      48,227    11,000  23/06/2014  22/07/2014    1,100  22/07/2014  47,127  1.15  
MCO Nguyễn Huy Hoàng Phó Tổng GĐ      57,227    10,000  19/05/2014  16/06/2014    9,000  17/06/2014  48,227  1.18  
MCO Lê Đắc Lộc Quyền Phó TGĐ      71,478    71,478  30/10/2013  28/11/2013    71,478  29/11/2013    0.00  
MCO Phan Thị Thanh Trà Thành viên BKS      3,800    3,800  30/10/2013  28/11/2013    3,800  28/11/2013    0.00  
MCO Trần Xuân Mẫn Trưởng BKS      10,600    5,800  08/11/2010  08/01/2011    5,800  31/12/2010  4,800  0.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.