MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 29.7 (-1.33 %)    1,316  2,158,600  1,640   814  2,763,900  3,395   -605,300
30/05/2023 30.1 (0.33 %)    1,217  3,490,000  2,868   1,141  3,877,700  3,399   -387,700
29/05/2023 29.95 (0.50 %)    978  2,131,300  2,179   765  2,608,100  3,409   -476,800
26/05/2023 29.8 (1.36 %)    1,577  4,670,600  2,962   1,439  5,391,600  3,747   -721,000
25/05/2023 29.4 (0.34 %)    1,006  2,417,800  2,403   744  2,423,600  3,258   -5,800
24/05/2023 29.25 (0.17 %)    832  2,829,200  3,400   635  2,454,900  3,866   374,300
23/05/2023 29.2 (-1.35 %)    1,080  2,390,600  2,214   727  2,844,600  3,913   -454,000
22/05/2023 29.6 (0.34 %)    718  2,131,400  2,969   589  1,946,900  3,305   184,500
19/05/2023 29.45 (0.51 %)    784  1,991,700  2,540   747  2,073,500  2,776   -81,800
18/05/2023 29.3 (2.81 %)    1,227  3,574,300  2,913   787  2,999,200  3,811   575,100
17/05/2023 28.5 (-3.39 %)    1,818  2,598,500  1,429   1,234  3,155,400  2,557   -556,900
16/05/2023 29.45 (-1.17 %)    1,097  2,176,700  1,984   781  2,988,400  3,826   -811,700
15/05/2023 29.8 (-1.65 %)    1,070  2,065,500  1,930   1,133  2,742,100  2,420   -676,600
12/05/2023 30.3 (1.00 %)    1,196  3,195,000  2,671   879  2,718,700  3,093   476,300
11/05/2023 29.95 (0.50 %)    1,111  2,402,600  2,163   677  2,450,200  3,619   -47,600
10/05/2023 29.8 (1.02 %)    1,286  2,870,600  2,232   792  2,520,400  3,182   350,200
09/05/2023 29.5 (-1.67 %)    941  1,276,300  1,356   972  1,876,300  1,930   -600,000
08/05/2023 29.95 (-0.83 %)    1,151  2,399,100  2,084   1,104  2,570,500  2,328   -171,400
05/05/2023 30.2 (-0.82 %)    918  1,703,100  1,855   819  1,851,900  2,261   -148,800
04/05/2023 30.45 (2.18 %)    2,152  4,702,600  2,185   1,687  4,134,800  2,451   567,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.