MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KDC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KDC Star Pacifica Pte. Ltd.       15,345,000            300,000  01/02/2023  15,045,000  5.85  
KDC Allright Assets Limited       2,145,806            28,900  05/01/2023  2,116,906  0.82  
KDC Allright Assets Limited       4,220,506            32,600  21/08/2022  4,187,906  1.63  
KDC Vương Bửu Dinh Em  Vương Bửu Linh  Phó Tổng GĐ  116,358    116,358  15/05/2022  13/06/2022    116,358  26/05/2022    0.00  
KDC Vương Bửu Ngọc Em  Vương Bửu Linh  Phó Tổng GĐ  25,740    25,740  09/05/2022  07/06/2022    25,700  22/05/2022  40  0.00  
KDC CTCP Tư vấn Quốc tế CIB       32,269    32,269  20/04/2022  18/05/2022    32,269  12/05/2022    0.00  
KDC Star Pacifica Pte. Ltd.       12,503,000          3,120,000    23/03/2022  15,623,000  6.07  
KDC CTCP Tư vấn Quốc tế CIB       70,169    70,169  16/03/2022  13/04/2022    37,900  13/04/2022  32,269  0.01  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       11,606,920            716,100  20/09/2021  10,890,820  4.23  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       13,788,820            129,500  10/08/2021  13,659,320  5.31  
KDC Vương Thu Bình Em  Vương Ngọc Xiềm  Thành viên HĐQT  4,000    4,000  06/07/2021  04/08/2021    4,000  06/07/2021    0.00  
KDC Allright Assets Limited       7,568,006            2,500,000  17/06/2021  5,068,006  1.97  
KDC Allright Assets Limited       12,988,006          5,420,000    16/06/2021  7,568,006  2.94  
KDC Allright Assets Limited       15,588,006            2,600,000  15/06/2021  12,988,006  5.05  
KDC VI (Vietnam Invesments) FUND III       10,872,420          5,621,850    28/01/2021  16,494,270  6.41  
KDC Vương Thu Lệ Em  Vương Ngọc Xiềm  Phó Tổng GĐ  11,008    11,000  19/11/2020  17/12/2020    11,000  13/12/2020  0.00  
KDC Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành viên HĐQT      50,000    50,000  12/10/2020  10/11/2020    50,000  13/10/2020    0.00  
KDC Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh       10,951,548  137,360    17/08/2020  15/09/2020  137,360    15/09/2020  11,088,908  4.31  
KDC Nguyễn Thị Hạnh Phó Tổng GĐ      50,000    50,000  13/08/2020  10/09/2020    50,000  31/08/2020    0.00  
KDC Trần Quốc Nguyên Phó Tổng GĐ      368,207    200,000  10/08/2020  08/09/2020    200,000  08/09/2020  168,207  0.07  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.