MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KBC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KBC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       46,157,066            500,000  16/02/2023  45,657,066  5.95  
KBC Norges Bank       3,050,000            500,000  16/02/2023  2,550,000  0.33  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       8,506,933          1,000,000    30/11/2022  9,506,933  1.24  
KBC Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       42,770,966          3,655,000    30/11/2022  46,425,966  6.05  
KBC Grinling International Limited       1,345,000          2,655,000    30/11/2022  4,000,000  0.52  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       11,006,933            2,500,000  21/11/2022  8,506,933  1.11  
KBC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       352,200            200,000  21/11/2022  152,200  0.02  
KBC Amersham Industries Limited       20,764,800            1,000,000  21/11/2022  19,764,800  2.57  
KBC Norges Bank       9,478,700            800,000  20/11/2022  8,678,700  1.13  
KBC Grinling International Limited       1,900,000          500,000    20/11/2022  2,400,000  0.31  
KBC Norges Bank       10,006,933          1,000,000    20/11/2022  11,006,933  1.43  
KBC Wareham Group Limited       1,273,333          3,500,000    20/11/2022  4,773,333  0.62  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       10,006,933          1,000,000    20/11/2022  11,006,933  1.43  
KBC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       752,200            200,000  16/11/2022  552,200  0.07  
KBC DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       500,000            500,000  16/11/2022    0.00  
KBC Amersham Industries Limited       9,764,800          11,000,000    16/11/2022  20,764,800  2.71  
KBC Vietnam Enterprise Investments Limited       7,506,933          2,500,000    16/11/2022  10,006,933  1.30  
KBC Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT      113,666,665  25,000,000    14/11/2022  13/12/2022  25,000,000    12/12/2022  138,666,665  18.06  
KBC Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       652,200            300,000  07/11/2022  352,200  0.05  
KBC CTBC Vietnam Equity Fund       8,150,000            773,000  07/11/2022  7,377,000  0.96  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.