MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ITA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       127,108,449  10,000,000    19/12/2022  11/01/2023  9,999,907    11/01/2023  137,108,356  14.61  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       125,853,449  20,000,000    08/12/2021  02/01/2022  1,255,000    02/01/2022  127,108,449  13.55  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       114,315,449  20,000,000    10/11/2021  02/12/2021  11,538,000    02/12/2021  125,853,449  13.41  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       177,475,025          1,721,257    02/11/2021  179,196,282  19.10  
ITA Trường Đại học Tân Tạo       104,315,449  10,000,000    17/10/2021  15/11/2021  10,000,000    31/10/2021  114,315,449  12.18  
ITA Trường Đại học Tân Tạo       94,315,449  10,000,000    06/10/2021  04/11/2021  10,000,000    11/10/2021  104,315,449  11.12  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       84,597,449  10,000,000    23/09/2021  21/10/2021  9,718,000    30/09/2021  94,315,449  10.05  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  28,000    28,000  17/05/2021  15/06/2021    19,600  15/06/2021  8,400  0.00  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  10,900          40,000  22,900  10/05/2021  28,000  0.00  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       82,918,449  1,800,000    06/05/2021  04/06/2021  1,679,000    03/06/2021  84,597,449  9.02  
ITA Trần Hoàng Ân Công bố thông tin      1,679,000    1,679,000  06/05/2021  04/06/2021    1,679,000  10/05/2021    0.00  
ITA Đoàn Thị Diễm Phương Chị dâu  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  45,500            17,500  25/04/2021  28,000  0.00  
ITA Đặng Quang Hạnh   Đặng Thị Hoàng Yến  Chủ tịch HĐQT  3,331,781    3,331,781  03/02/2021  25/02/2021    3,331,781  04/02/2021    0.00  
ITA Lê Thị Hồng Cẩm Chị  Lê Thị Phương Chi  Thành viên BKS  7,500    7,500  16/07/2020  14/08/2020          0.00  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       73,821,139  10,000,000    23/09/2019  04/10/2019  9,097,310    23/09/2019  82,918,449  8.84  
ITA CTCP Đại học Tân Tạo       69,651,659  5,000,000    12/09/2019  04/10/2019  4,169,480    14/09/2019  73,821,139  7.87  
ITA Nguyễn Thị Hoa Trưởng BKS      3,213,000    3,213,000  12/09/2019  04/10/2019    3,213,000  14/09/2019    0.00  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       162,464,595          7,093,000    08/07/2019  169,557,595  18.07  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       150,145,465          12,319,130    03/07/2019  162,464,595  17.31  
ITA CTCP Tập đoàn Tân Tạo       141,144,385          9,001,080    20/06/2019  150,145,465  16.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.