MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ICT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ICT Nguyễn Thành Hiếu Thành viên BKS      353,742  37,000    22/03/2023  07/04/2023  37,000    30/03/2023  390,742  1.21  
ICT Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT      282,232    282,232  19/11/2021  17/12/2021      17/12/2021  282,232  0.88  
ICT Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng      157,790    157,790  02/11/2021  01/12/2021    33,700  01/12/2021  124,090  0.39  
ICT Nguyễn Thế Thịnh Phó Tổng GĐ      306,232    306,232  13/10/2021  12/11/2021    24,000  12/11/2021  282,232  0.88  
ICT Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng      159,790    159,790  23/09/2021  22/10/2021    2,000  22/10/2021  157,790  0.49  
ICT Nguyễn Thị Thúy Vợ  Phạm Văn Hạnh  Thành viên HĐQT  74,926    74,926  21/01/2021  21/02/2021          0.00  
ICT Nguyễn Xuân Chương Anh rể  Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch HĐQT  66,852    36,000  11/01/2021  11/02/2021          0.00  
ICT Nguyễn Xuân Chương Anh rể  Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch HĐQT  66,852    36,000  11/01/2021  01/02/2021    36,000  01/02/2021  30,852  0.10  
ICT Phạm Ngọc Diệp Em dâu  Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch HĐQT  20,000    20,000  25/12/2020  27/01/2021    20,000  27/01/2021    0.00  
ICT Nguyễn Trí Đức Em  Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch HĐQT  21,866    21,000  25/12/2020  25/01/2021    20,990  25/01/2021  876  0.00  
ICT Nguyễn Thị Phương Nga Chị  Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch HĐQT  27,000    27,000  25/12/2020  25/01/2021    27,000  25/01/2021    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.