MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HPX - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      44,800,048            1,060,100  23/03/2023  43,739,948  14.38  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      54,240,612            1,480,000  01/02/2023  52,760,612  17.35  
HPX Chu Thị Lương Vợ  Đỗ Quý Hải  Chủ tịch HĐQT  6,880,035            1,208,800  01/02/2023  5,671,235  1.86  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      57,867,612    8,000,000  05/01/2023  03/02/2023    3,627,000  11/01/2023  54,240,612  17.83  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      52,760,612    8,000,000  05/01/2023  03/02/2023    7,960,564  03/02/2023  44,800,048  14.73  
HPX Lê Tiến Hùng Anh  Lê Việt Dũng  Thành viên HĐQT  472,056    472,056  30/12/2022  27/01/2023    472,000  27/01/2023  56  0.00  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      67,867,612    10,000,000  27/12/2022  28/12/2022    10,000,000  28/12/2022  57,867,612  19.02  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      69,588,412    10,000,000  27/12/2022  24/01/2023    1,720,800  23/12/2022  67,867,612  22.31  
HPX Đỗ Quý Đường Em  Đỗ Quý Hải  Chủ tịch HĐQT  523,694  10,000,000    27/12/2022  24/01/2023  150,500    18/01/2023  674,174  0.22  
HPX Bùi Thị Hải Yến               20,000    13/12/2022  20,000  0.01  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      69,883,912            295,500  09/12/2022  69,588,412  22.88  
HPX Đỗ Quý Đường Em  Đỗ Quý Hải  Chủ tịch HĐQT  723,694            200,000  08/12/2022  523,694  0.17  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      69,748,412  5,000,000        3,990,000  3,854,500  08/12/2022  69,883,912  22.98  
HPX Nguyễn Thị Lệ Dung Mẹ  Phạm Minh Tuấn  Phó Chủ tịch HĐQT  1,216,677    1,216,677  08/12/2022  06/01/2023    1,216,600  06/01/2023  77  0.00  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      69,748,412  5,000,000        3,990,000  3,854,500  08/12/2022  69,883,912  22.98  
HPX Trần Thị Thái Bình Em  Trần Vũ Thái Hòa  Thành viên HĐQT độc lập  26,900    26,900  07/12/2022  30/12/2022    26,900  09/12/2022    0.00  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      72,080,112            2,331,700  06/12/2022  69,748,412  22.93  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      72,880,112            800,000  05/12/2022  72,080,112  23.70  
HPX Đỗ Quý Hải Chủ tịch HĐQT      84,157,412            11,277,300  02/12/2022  72,880,112  23.96  
HPX Amersham Industries Limited       7,883,486            7,883,486  02/12/2022    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.