MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK GIL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
GIL Nguyễn Thị Minh Hiếu Kế toán trưởng      322,966  8,000    10/01/2023  11/01/2023  8,000    11/01/2023  330,966  0.47  
GIL Trần Thanh Tùng Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán      3,910  10,000    22/12/2022  30/12/2022  10,000    30/12/2022  13,910  0.02  
GIL Nguyễn Việt Cường Giám đốc Điều hành      1,380,000  213,000    21/12/2022  30/12/2022  213,000    30/12/2022  1,593,000  2.28  
GIL Lê Hùng Chủ tịch HĐQT      6,060,272  170,000    21/12/2022  30/12/2022  170,000    30/12/2022  6,270,272  8.96  
GIL Đinh Thị Hậu Phụ trách quản trị      10,000    21/12/2022  30/12/2022  10,000    26/12/2022  10,000  0.01  
GIL Nguyễn Thị Minh Hiếu Thành viên HĐQT      277,966  45,000    21/12/2022  30/12/2022  45,000    29/12/2022  322,966  0.46  
GIL Phạm Thị Ánh Nguyệt Giám đốc      40,000    21/12/2022  30/12/2022  40,000    26/12/2022  40,000  0.06  
GIL Nguyễn Quốc Khánh Thành viên HĐQT      20,700  10,000    21/12/2022  30/12/2022  10,000    30/12/2022  21,700  0.03  
GIL Nguyễn Hữu Phúc Thành viên HĐQT      1,980,838  25,000    21/12/2022  30/12/2022  25,000    28/12/2022  2,005,838  2.87  
GIL Lê Anh Thư       3,515,951          1,150,000    08/12/2022  4,665,951  6.67  
GIL Nguyễn Phương Đông       3,461,504            250,000  30/09/2022  3,211,504  4.59  
GIL Phạm Văn Tàu Giám đốc      27,534  60,000    31/03/2022  15/04/2022  60,000    15/04/2022  87,534  0.13  
GIL Nguyễn Hữu Phúc Thành viên HĐQT      1,422,468  300,000    31/03/2022  15/04/2022  300,000    15/04/2022  1,722,468  2.46  
GIL Nguyễn Việt Cường Thành viên HĐQT      200,000  1,000,000    30/03/2022  15/04/2022  1,000,000    15/04/2022  1,200,000  1.71  
GIL Nguyễn Thị Minh Hiếu Kế toán trưởng      11,710  230,000    29/03/2022  15/04/2022  230,000    15/04/2022  241,710  0.35  
GIL Nguyễn Việt Cường Giám đốc Điều hành      320,058    120,058  07/02/2022  28/02/2022    120,058  28/02/2022  200,000  0.29  
GIL Phạm Văn Tàu Giám đốc      57,534    30,000  17/01/2022  15/02/2022    30,000  25/01/2022  27,534  0.04  
GIL Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      2,410          5,200    07/12/2021  7,610  0.01  
GIL Nguyễn Việt Cường Giám đốc Điều hành      801,858    700,000  01/12/2021  30/12/2021    481,800  31/12/2021  320,058  0.46  
GIL Nguyễn Thị Minh Hiếu Kế toán trưởng      227,110    175,000  02/11/2021  01/12/2021    215,400  01/12/2021  11,710  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.