MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 4.77 (-0.63 %)       
31/05/2023 4.75 (-3.06 %)       
29/05/2023 -2,300  -10,553,000  4.7 (4.44 %)    2,300  10,553,000  20,769,036   
26/05/2023 2,112,000  4.46 (3.72 %)    2,200,000  88,000  20,766,736  2.95% 
25/05/2023 2,112,000  4.27 (-0.70 %)    2,200,000  88,000  20,766,736  2.95% 
24/05/2023 4.29 (-2.50 %)    20,766,710   
23/05/2023 500  2,170,000  4.4 (0.00 %)    500  2,170,000  20,766,710   
22/05/2023 4.35 (1.16 %)    20,767,210  2.95% 
19/05/2023 4.32 (0.47 %)    20,767,210  2.95% 
18/05/2023 -88,400  4.32 (-1.82 %)    88,400  20,767,190   
17/05/2023 4.42 (0.45 %)    20,767,190   
16/05/2023 4.4 (2.33 %)    20,767,190   
15/05/2023 4.3 (0.00 %)    20,767,190   
12/05/2023 4.27 (4.15 %)    20,767,190  2.95% 
11/05/2023 4.12 (0.49 %)    20,767,190  2.95% 
10/05/2023 4.13 (3.25 %)    20,767,190   
09/05/2023 3.98 (-0.50 %)    20,767,190  2.95% 
08/05/2023 3.99 (0.00 %)    20,767,190  2.95% 
05/05/2023 600  2,394,000  3.99 (1.01 %)    600  2,394,000  20,767,190  2.95% 
04/05/2023 27,900  110,605,000  0 (0.00 %)    27,900  110,605,000  20,795,690   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.