TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK EVG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      1,686,125  5,000,000    20/06/2022  19/07/2022  2,848,800    18/07/2022  4,534,925  2.11  
EVG Nguyễn Thúc Cẩn Phó Chủ tịch HĐQT      8,268,750  7,875,000    18/02/2022  21/02/2022  7,875,000    21/02/2022  16,143,750  7.50  
EVG Lê Đình Vinh Chủ tịch HĐQT      30,069,100  26,600,000    18/02/2022  21/02/2022  26,600,000    21/02/2022  56,669,100  26.33  
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      863,625  822,500    18/02/2022  21/02/2022  822,500    21/02/2022  1,686,125  0.78  
EVG Lê Đình Vinh Phó Chủ tịch HĐQT      26,600,000  3,000,000    25/01/2022  15/02/2022  2,139,100    14/02/2022  28,739,100  13.35  
EVG Lê Thị Thùy Linh       5,315,500            120,000  25/06/2021  5,195,500  2.41  
EVG Lê Thị Thùy Linh       5,072,500          243,000    22/04/2021  5,315,500  2.47  
EVG Công ty TNHH Dream House Asia               5,700,000    25/02/2021  5,700,000  2.65  
EVG Lê Đình Vinh Phó Chủ tịch HĐQT      15,200,000  11,400,000    19/02/2021  22/02/2021  11,400,000    22/02/2021  26,600,000  12.36  
EVG Lê Đình Tuấn Phó Tổng GĐ      470,000  352,500    19/02/2021  22/02/2021  352,500    22/02/2021  822,500  0.38  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      530,000  397,500    19/02/2021  22/02/2021  397,500    22/02/2021  927,500  0.43  
EVG Nguyễn Thúc Cẩn Phó Chủ tịch HĐQT      4,500,000  3,375,000    19/02/2021  22/02/2021  3,375,000    22/02/2021  7,875,000  3.66  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000  2,000,000    29/06/2020  26/07/2020  510,000    26/07/2020  530,000  0.25  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000    20,000  18/06/2020  30/06/2020          0.00  
EVG Lê Thị Tuyến Phó Tổng GĐ      20,000    09/06/2020  11/06/2020  20,000    11/06/2020  20,000  0.01  
EVG Cao Thị Huyền My       4,003,580            1,066,580  26/12/2019  2,937,000  1.36  
EVG Cao Thị Huyền My       3,145,110          858,470    10/09/2019  4,003,580  1.86  
EVG Cao Thị Huyền My       2,304,810          840,300    05/09/2019  3,145,110  1.46  
EVG Dương Thị Vân Anh Thành viên HĐQT      1,500,000    1,500,000  27/07/2018  02/08/2018    1,500,000  01/08/2018  1,500,000  0.70 Giao dịch quyền mua 
EVG Nguyễn Phương Ngân Kế toán trưởng      50,000    50,000  27/07/2018  02/08/2018    50,000  01/08/2018  50,000  0.02 Giao dịch quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.