MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DXG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       3,000,000            1,500,000  13/03/2023  1,500,000  0.25  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       67,722,434            1,500,000  13/03/2023  66,222,434  10.86  
DXG Amersham Industries Limited       11,734,979            250,000  07/03/2023  11,484,979  1.88  
DXG Wareham Group Limited       6,737,066            1,000,000  07/03/2023  5,737,066  0.94  
DXG Hanoi Investments Holdings Limited       6,939,428            500,000  07/03/2023  6,439,428  1.06  
DXG Hanoi Investments Holdings Limited       8,939,428            2,000,000  02/03/2023  6,939,428  1.14  
DXG Amersham Industries Limited       13,734,979            1,500,000  02/03/2023  12,234,979  2.01  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       80,972,434            3,500,000  02/03/2023  77,472,434  12.70  
DXG Grinling International Limited       14,129,409            6,000,000  01/03/2023  8,129,409  1.33  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       86,972,434            6,000,000  01/03/2023  80,972,434  13.27  
DXG Hà Đức Hiếu Phó Tổng GĐ      472,576    172,500  27/02/2023  28/03/2023    172,493  28/03/2023  300,083  0.05  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       92,972,434            3,500,000  24/02/2023  89,472,434  14.67  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       9,500,000            1,500,000  24/02/2023  8,000,000  1.31  
DXG Grinling International Limited       17,129,409            2,000,000  24/02/2023  15,129,409  2.48  
DXG Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       101,072,434            4,000,000  22/02/2023  97,072,434  15.91  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       19,754,813            4,000,000  22/02/2023  15,754,813  2.58  
DXG Vietnam Enterprise Investments Limited       22,254,813            500,000  20/02/2023  21,754,813  3.57  
DXG CTBC Vietnam Equity Fund       11,000,000            1,500,000  20/02/2023  9,500,000  1.56  
DXG Amersham Industries Limited       16,734,979            2,000,000  20/02/2023  14,734,979  2.42  
DXG DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       1,850,000            850,000  17/02/2023  1,000,000  0.16  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.