TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 -86,100  -8,515,290,000  98.9 (-6.87 %)    346,900  34,308,410,000  433,000  42,823,700,000  127,939,768   
04/07/2022 45,200  4,682,720,000  106.2 (-5.18 %)    46,200  4,786,320,000  1,000  103,600,000  127,853,668  14.56% 
01/07/2022 -133,200  -14,918,400,000  112 (-3.86 %)    57,900  6,484,800,000  191,100  21,403,200,000  127,898,868  14.55% 
30/06/2022 -123,700  -14,411,050,000  116.5 (-2.10 %)    12,200  1,421,300,000  135,900  15,832,350,000  127,793,468  14.58% 
29/06/2022 -160,200  -18,995,560,000  119 (0.25 %)    3,100  360,290,000  163,300  19,355,850,000  127,254,368  14.72% 
28/06/2022 -538,100  -63,872,470,000  118.7 (-1.08 %)    13,200  1,566,840,000  551,300  65,439,310,000  126,599,868  14.90% 
27/06/2022 -638,800  -77,443,980,000  120 (-2.12 %)    18,800  2,309,780,000  657,600  79,753,760,000  126,476,968  14.93% 
24/06/2022 -121,300  -14,871,380,000  122.6 (2.34 %)    14,800  1,814,480,000  136,100  16,685,860,000  59,494,030  14.22% 
23/06/2022 -23,900  -2,863,220,000  119.8 (6.96 %)    9,700  1,162,060,000  33,600  4,025,280,000  59,289,530  14.34% 
22/06/2022 -80,400  -9,004,800,000  112 (-3.95 %)    138,900  15,556,800,000  219,300  24,561,600,000  59,273,530  14.35% 
21/06/2022 41,600  4,850,560,000  116.6 (-6.72 %)    67,300  7,847,180,000  25,700  2,996,620,000  58,980,830  14.52% 
20/06/2022 -238,000  -30,045,200,000  125 (-5.30 %)    192,600  25,208,290,000  430,600  55,253,490,000  58,266,030  14.94% 
17/06/2022 -767,900  -101,362,800,000  132 (-2.00 %)    14,200  1,874,400,000  782,100  103,237,200,000  58,045,130  15.07% 
16/06/2022 -368,800  -49,677,360,000  134.7 (6.90 %)    44,700  6,021,090,000  413,500  55,698,450,000  57,301,930  15.51% 
15/06/2022 -701,400  -88,376,400,000  126 (0.16 %)    56,000  7,056,000,000  757,400  95,432,400,000  57,304,130  15.50% 
14/06/2022 98,900  12,441,620,000  125.8 (3.28 %)    141,400  17,788,120,000  42,500  5,346,500,000  56,874,430  15.76% 
13/06/2022 -335,700  -40,888,260,000  121.8 (-4.09 %)    150,000  18,270,000,000  485,700  59,158,260,000  56,826,230  15.78% 
10/06/2022 281,100  35,699,700,000  127 (0.79 %)    470,700  59,778,900,000  189,600  24,079,200,000  56,848,430  15.77% 
09/06/2022 -106,600  -13,431,600,000  126 (-1.56 %)    21,200  2,671,200,000  127,800  16,102,800,000  57,020,530  15.67% 
08/06/2022 32,200  4,121,600,000  128 (2.48 %)    330,800  42,342,400,000  298,600  38,220,800,000  56,907,430  15.74% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.