MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 24.4 (-0.61 %)    2,008  3,838,300  1,912   1,961  5,550,800  2,831   -1,712,500
27/03/2023 24.55 (1.24 %)    1,844  3,910,000  2,120   1,519  3,816,600  2,513   93,400
24/03/2023 24.25 (-2.02 %)    3,087  5,403,800  1,751   2,343  7,212,300  3,078   -1,808,500
23/03/2023 24.75 (0.00 %)    1,533  3,749,900  2,446   1,988  4,949,200  2,490   -1,199,300
22/03/2023 24.75 (1.02 %)    2,118  7,382,600  3,486   3,920  8,938,800  2,280   -1,556,200
21/03/2023 24.5 (-0.41 %)    2,037  4,938,000  2,424   3,126  7,052,600  2,256   -2,114,600
20/03/2023 24.6 (2.50 %)    3,250  9,463,100  2,912   3,336  7,239,700  2,170   2,223,400
17/03/2023 24 (2.56 %)    1,609  9,862,300  6,129   2,885  12,429,800  4,308   -2,567,500
16/03/2023 23.55 (-1.88 %)    2,961  3,739,700  1,263   1,616  4,468,300  2,765   -728,600
15/03/2023 24 (1.27 %)    2,145  4,131,700  1,926   2,255  6,171,600  2,737   -2,039,900
14/03/2023 23.7 (-2.07 %)    5,236  5,418,300  1,035   3,048  6,938,600  2,276   -1,520,300
13/03/2023 24.15 (1.47 %)    3,776  7,699,700  2,039   3,515  7,305,600  2,078   394,100
10/03/2023 23.75 (1.93 %)    4,153  7,222,300  1,739   3,887  7,393,200  1,902   -170,900
09/03/2023 23.3 (0.43 %)    3,506  7,113,300  2,029   2,164  6,526,200  3,016   587,100
08/03/2023 23.15 (-0.22 %)    2,688  3,156,200  1,174   1,165  2,813,600  2,415   342,600
07/03/2023 23.2 (0.00 %)    4,001  5,473,100  1,368   1,997  5,018,900  2,513   454,200
06/03/2023 23.2 (-1.69 %)    3,233  3,626,400  1,122   2,479  4,809,000  1,940   -1,182,600
03/03/2023 23.6 (-1.67 %)    2,136  2,927,400  1,371   1,850  3,690,200  1,995   -762,800
02/03/2023 24 (1.69 %)    1,873  3,325,000  1,775   2,139  3,810,800  1,782   -485,800
01/03/2023 23.6 (0.43 %)    3,418  4,611,500  1,349   1,639  3,098,500  1,890   1,513,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.