MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/12/2022 35 (0.00 %)    505,019  22.99% 
06/12/2022 35 (0.00 %)    505,019  22.99% 
05/12/2022 35 (0.00 %)    505,019  22.99% 
02/12/2022 100  3,500,000  35 (10.06 %)    100  3,500,000  505,019  22.99% 
01/12/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
30/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
28/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
25/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
24/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
22/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
21/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
18/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
17/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
15/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119   
14/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
11/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
10/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
09/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
08/11/2022 31.8 (0.00 %)    505,119  22.98% 
07/11/2022 0 (0.00 %)    505,119  22.98% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.