TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CTD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 -7,100  -447,300,000  63 (-0.32 %)    1,300  81,900,000  8,400  529,200,000  12,514  51.94% 
05/08/2022 43,000  2,717,600,000  63.2 (-0.78 %)    43,000  2,717,600,000  5,414  48.99% 
04/08/2022 50,800  3,235,960,000  63.7 (2.08 %)    54,900  3,497,130,000  4,100  261,170,000  43,014  48.95% 
03/08/2022 69,500  4,336,800,000  62.4 (2.63 %)    74,900  4,673,760,000  5,400  336,960,000  54,914  48.93% 
02/08/2022 -42,400  -2,577,920,000  60.8 (-1.94 %)    600  36,480,000  43,000  2,614,400,000  127,114  48.84% 
01/08/2022 92,500  5,735,000,000  62 (2.82 %)    95,200  5,902,400,000  2,700  167,400,000  126,714  48.84% 
29/07/2022 208,700  12,584,610,000  60.3 (0.50 %)    209,700  12,644,910,000  1,000  60,300,000  214,114  48.73% 
28/07/2022 97,800  5,868,000,000  60 (1.69 %)    105,600  6,336,000,000  7,800  468,000,000  409,914  48.48% 
27/07/2022 93,800  5,534,200,000  59 (4.61 %)    107,700  6,354,300,000  13,900  820,100,000  511,414  48.35% 
26/07/2022 -3,200  -180,480,000  56.4 (1.08 %)    900  50,760,000  4,100  231,240,000  582,114  48.27% 
25/07/2022 41,900  2,338,020,000  55.8 (-3.79 %)    78,900  4,402,620,000  37,000  2,064,600,000  549,214  48.31% 
22/07/2022 105,900  -1,943,000,000  58 (-1.36 %)    125,600  17,400,000  19,700  1,960,400,000  470,114  48.41% 
21/07/2022 -156,000  -9,172,800,000  58.8 (-2.97 %)    2,000  117,600,000  158,000  9,290,400,000  347,314  48.56% 
20/07/2022 -118,100  -7,156,860,000  60.6 (1.17 %)    5,000  303,000,000  123,100  7,459,860,000  273,114  48.66% 
19/07/2022 23,800  1,425,620,000  59.9 (-0.17 %)    100,000  5,990,000,000  76,200  4,564,380,000  155,114  48.80% 
18/07/2022 -43,000  -2,580,000,000  60 (1.69 %)    80,000  4,800,000,000  123,000  7,380,000,000  103,914  48.87% 
15/07/2022 -144,200  -8,507,800,000  59 (-4.99 %)    7,000  413,000,000  151,200  8,920,800,000  83,814  48.89% 
14/07/2022 -83,900  -5,210,190,000  62.1 (0.49 %)    16,200  1,006,020,000  100,100  6,216,210,000  55,714  48.93% 
13/07/2022 -400  -24,720,000  61.8 (-0.32 %)    34,700  2,144,460,000  35,100  2,169,180,000  24,914  48.97% 
12/07/2022 -20,800  -1,289,600,000  62 (0.65 %)    26,200  1,624,400,000  47,000  2,914,000,000  34,714  48.96% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.