TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BWS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  30.50  30.50  -1.00 (-3.17 %)    1,004  30,610,600  31.50  30.50  30.50  30.50 
29/09/2022 0.00  31.50  31.50  0.00 (0.00 %)    100  3,150,000  31.50  31.5  31.50  31.50 
28/09/2022 0.00  31.50  31.50  0.00 (0.00 %)    120,000  31.50  0.00  0.00  0.00 
27/09/2022 0.00  31.50  31.50  0.00 (0.00 %)    200  6,300,000  31.50  31.5  31.50  31.50 
23/09/2022 0.00  31.80  31.80  0.00 (0.00 %)    200  6,360,000  31.80  31.80  31.80  31.80 
22/09/2022 0.00  31.50  31.83  0.00 (0.00 %)    1,500  47,750,000  31.50  32.0  32.00  31.50 
21/09/2022 31.50  31.50  31.50  -0.50 (-1.56 %)    500  15,750,000  32.00  31.50  31.50  31.50 
20/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    53  1,647,400  32.00  32.0  32.00  32.00 
19/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    200  6,400,000  15,000  480,000,000  32.00  32.00  32.00  32.00 
16/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    20,624  659,968,000  32.00  32.0  32.00  32.00 
15/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    32.00  32.00  32.00  32.00 
14/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    10,114  323,551,300  5,000  160,000,000  32.00  32.0  32.00  32.00 
13/09/2022 32.00  32.00  32.00  -0.10 (-0.31 %)    6,000  192,000,000  5,000  160,000,000  32.10  32.00  32.00  32.00 
12/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    25,000  801,400,000  5,000  160,000,000  32.00  32.2  32.20  32.00 
09/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    7,600  243,200,000  32.00  32.00  32.00  32.00 
08/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    3,400  108,800,000  40,000  1,280,000,000  32.00  32.0  32.00  32.00 
07/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    13,900  444,800,000  32.00  32.00  32.00  32.00 
06/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.00 (0.00 %)    2,700  86,400,000  32.00  32.0  32.00  32.00 
05/09/2022 32.00  32.00  32.00  0.80 (2.56 %)    12,600  403,200,000  31.20  32.00  32.00  32.00 
31/08/2022 31.20  31.20  31.20  0.00 (0.00 %)    31.20  31.2  31.20  31.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.