MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK AAT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
AAT Trịnh Kim Giang Con  Trịnh Xuân Lâm  Chủ tịch HĐQT  11,150          55,300    28/11/2022  64,450  0.10  
AAT Trịnh Xuân Lâm Chủ tịch HĐQT      4,522,825  3,000,000    29/08/2022  27/09/2022  3,000,000    27/09/2022  7,552,825  11.84  
AAT Trịnh Xuân Lâm Chủ tịch HĐQT      3,830,025  9,000,000    21/07/2022  18/08/2022  692,800    18/08/2022  4,522,825  7.09  
AAT Trịnh Xuân Lượng Thành viên HĐQT      1,115,000  13,340    27/06/2022  12/07/2022          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.