TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VNI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       19,945    19,945  26/05/2022  20/06/2022          0.00  
VNI Vũ Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT      124,000  10,000    06/05/2022  03/06/2022  2,700    03/06/2022  126,700  1.22  
VNI Đinh Thị Kim Huế               700,000    06/05/2022  700,000  6.76  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,949,515    700,000  22/04/2022  20/05/2022    700,000  06/05/2022  1,249,515  12.06  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  18/04/2022  13/05/2022    50,000  06/05/2022  19,945  0.19  
VNI Nguyễn Thị Thu Hà Vợ  Trần Bình Long  Chủ tịch HĐQT  118,550    118,550  25/02/2019  20/03/2019    118,550  26/02/2019    0.00  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,742,765  300,000    28/01/2019  26/02/2019  206,750    26/02/2019  1,949,515  18.82  
VNI Trần Bình Long Chủ tịch HĐQT      1,004,730  1,000,000    20/12/2018  18/01/2019  738,035    18/01/2019  1,742,765  16.83  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  16/01/2018  14/02/2018      14/02/2018  69,945  0.68  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    69,945  18/10/2017  16/11/2017      17/11/2017  69,945  0.68  
VNI Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam       69,945    40,000  08/09/2017  06/10/2017      06/10/2017  69,945  0.68  
VNI Nguyễn Thị Như Mai       490,000          250,000    29/07/2016  740,000  7.14  
VNI Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch HĐQT      1,793,635    700,000  22/07/2016  19/08/2016    34,700  22/08/2016  1,758,935  16.98  
VNI Phạm Kim Long Thành viên HĐQT      639,694    639,694  31/05/2016  29/06/2016    639,694  09/06/2016    0.00  
VNI Nguyễn Thị Kim Chiểu vợ  Phạm Kim Long  Thành viên HĐQT  376,442    376,442  31/05/2016  29/06/2016    376,442  09/06/2016    0.00  
VNI Lê Thị Hoa mẹ  Trần Bình Long  Giám đốc Kinh doanh  165,793    165,793  20/06/2014  19/07/2014      01/07/2014  165,793  1.60  
VNI Hồ Đắc Hưng Phó Chủ tịch HĐQT      2,283,635    490,000  12/06/2014  11/07/2014    490,000  07/07/2014  1,793,635  17.32  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      34,256    34,256  09/01/2014  07/03/2014    34,256  13/01/2014    0.00  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      134,256    100,000  13/11/2013  12/12/2013    100,000  21/11/2013  34,256  0.33  
VNI Lương Bá Đàng Giám đốc Dự án      234,256    100,000  15/07/2013  13/08/2013    100,000  08/08/2013  134,256  1.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.