MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VGI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/12/2022 0.00  21.70  21.73  0.80 (3.83 %)    721,532  15,680,151,300  20.90  21.90  22.20  21.30 
02/12/2022 0.00  21.60  20.91  0.40 (1.89 %)    819,354  17,134,685,500  21.20  20.5  21.80  20.10 
01/12/2022 0.00  20.50  21.24  -0.50 (-2.38 %)    1,292,042  27,441,089,800  21.00  21.50  22.30  20.30 
30/11/2022 0.00  21.40  21.01  0.80 (3.88 %)    605,232  12,717,121,900  20.60  21.0  21.50  20.60 
29/11/2022 0.00  21.00  20.56  0.40 (1.94 %)    959,758  19,732,595,500  20.60  20.90  21.30  20.00 
28/11/2022 0.00  20.90  20.60  1.40 (7.18 %)    693,833  14,294,940,100  19.50  19.8  21.10  19.80 
25/11/2022 0.00  19.90  19.49  1.30 (6.99 %)    474,453  9,245,099,900  18.60  19.20  20.00  19.00 
23/11/2022 0.00  18.50  19.06  -1.30 (-6.57 %)    456,003  8,690,744,600  19.80  19.8  20.00  18.50 
22/11/2022 0.00  19.80  19.82  0.80 (4.21 %)    850,223  16,854,163,000  19.00  19.00  21.40  18.70 
21/11/2022 0.00  19.10  19.05  1.00 (5.52 %)    577,834  11,004,572,100  18.10  19.0  19.60  18.10 
18/11/2022 18.90  18.90  18.90  0.30 (1.61 %)    785,487  14,217,323,500  18.60  19.00  19.00  17.00 
17/11/2022 19.00  19.00  19.00  2.40 (14.46 %)    495,960  9,237,804,800  16.60  18.9  19.00  18.00 
16/11/2022 18.50  18.50  18.50  0.70 (3.93 %)    1,346,073  22,360,312,400  17.80  15.20  18.90  15.20 
15/11/2022 17.50  17.50  17.50  -3.00 (-14.63 %)    799,801  14,262,474,700  20.50  20.1  20.10  17.50 
14/11/2022 20.10  20.10  20.10  -2.80 (-12.23 %)    677,863  13,886,516,800  22.90  22.50  22.90  19.50 
11/11/2022 22.50  22.50  22.50  0.40 (1.81 %)    751,560  17,208,980,000  22.10  22.0  23.50  21.10 
10/11/2022 21.20  21.20  21.20  -2.50 (-10.55 %)    861,021  19,026,308,100  23.70  23.50  23.50  20.70 
09/11/2022 23.50  23.50  23.50  0.10 (0.43 %)    282,348  6,690,580,900  23.40  23.6  24.10  23.30 
08/11/2022 23.70  23.70  23.70  0.60 (2.60 %)    328,201  7,663,413,500  23.10  23.00  23.80  22.80 
07/11/2022 22.60  22.60  22.60  -1.60 (-6.61 %)    646,703  14,955,280,500  24.20  24.4  24.70  22.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.