TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TID - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
17/08/2022 49.00  49.00  49.00  -1.40 (-2.78 %)    51,108  2,513,680,000  50.40  51.00  51.00  48.00 
16/08/2022 50.80  50.80  50.80  1.80 (3.67 %)    47,902  2,414,130,000  49.00  49.2  51.00  49.00 
15/08/2022 49.90  49.90  49.90  2.90 (6.17 %)    68,010  3,333,754,000  47.00  47.00  49.90  47.00 
12/08/2022 47.50  47.50  47.50  1.60 (3.49 %)    40,400  1,899,120,000  45.90  46.9  47.50  46.50 
11/08/2022 45.90  47.00  46.00  0.20 (0.43 %)    52,700  2,471,440,000  46.80  46.90  47.00  46.50 
10/08/2022 45.85  46.50  45.51  -0.10 (-0.21 %)    30,300  1,419,470,000  46.60  46.6  47.50  46.50 
09/08/2022 45.63  46.50  45.51  0.00 (0.00 %)    28,000  1,305,290,000  46.50  44.20  47.50  44.20 
08/08/2022 45.47  46.50  45.51  1.20 (2.65 %)    47,400  2,202,300,000  45.30  46.0  46.80  46.00 
05/08/2022 44.35  45.10  44.14  3.50 (8.41 %)    9,200  416,900,000  41.60  45.00  45.60  43.00 
04/08/2022 40.75  45.30  44.34  -0.50 (-1.09 %)    167,000  6,952,900,000  773,614  30,944,560,000  45.80  41.0  47.50  39.00 
03/08/2022 44.83  47.00  46.00  4.00 (9.30 %)    80,700  3,696,250,000  43.00  43.00  47.00  43.00 
02/08/2022 42.11  43.20  42.28  0.50 (1.17 %)    54,600  2,349,120,000  42.70  42.2  44.50  42.20 
01/08/2022 41.81  43.30  42.38  -0.70 (-1.59 %)    46,000  1,965,070,000  44.00  44.00  44.00  42.10 
29/07/2022 43.05  43.90  42.96  0.50 (1.15 %)    43,300  1,904,590,000  43.40  43.4  45.00  43.00 
28/07/2022 42.50  44.30  43.36  1.90 (4.48 %)    93,900  4,077,430,000  42.40  42.20  44.50  40.90 
27/07/2022 41.52  42.60  41.69  2.70 (6.77 %)    53,900  2,286,500,000  39.90  40.1  43.30  40.00 
26/07/2022 39.07  40.50  39.64  5.20 (14.73 %)    82,900  3,309,300,000  35.30  37.30  40.50  37.30 
25/07/2022 34.55  38.00  37.19  -1.30 (-3.31 %)    140,700  4,966,720,000  39.30  37.7  39.00  34.00 
22/07/2022 38.49  38.50  37.68  1.60 (4.34 %)    229,400  9,022,160,000  36.90  36.80  40.50  36.60 
21/07/2022 36.12  36.10  35.33  -3.10 (-7.91 %)    81,000  2,989,440,000  39.20  39.2  39.20  36.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.