TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK THD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 4,500  195,030,000  43.247 (1.76 %)    4,500  195,030,000  167,236,883  1.22% 
04/10/2022 43.432 (1.00 %)    167,241,383  1.22% 
03/10/2022 43 (-4.44 %)    167,236,483  1.22% 
30/09/2022 45 (0.00 %)    167,236,483  1.22% 
29/09/2022 -4,900  -221,280,000  45 (-0.44 %)    4,900  221,280,000  167,236,483  1.22% 
28/09/2022 45.2 (-1.31 %)    167,236,483  1.22% 
27/09/2022 45.8 (0.22 %)    167,230,483  1.22% 
26/09/2022 45.7 (-2.97 %)    167,203,283  1.23% 
23/09/2022 -6,000  -288,000,000  47.1 (-1.26 %)    6,000  288,000,000  167,201,983  1.23% 
22/09/2022 -27,200  -1,259,260,000  47.7 (-0.21 %)    27,200  1,259,260,000  167,198,983  1.23% 
21/09/2022 900  42,610,000  47.8 (-0.42 %)    2,200  105,010,000  1,300  62,400,000  167,198,983  1.23% 
20/09/2022 -3,000  -144,000,000  48 (0.63 %)    3,000  144,000,000  167,112,983  1.25% 
19/09/2022 47.7 (-1.45 %)    167,112,983  1.25% 
16/09/2022 -15,900  -769,560,000  48.4 (-9.87 %)    72,300  3,499,320,000  88,200  4,268,880,000  167,105,883  1.26% 
15/09/2022 10  538,000  53.7 (0.37 %)    10  538,000  167,178,183  1.23% 
14/09/2022 -7,100  -380,990,000  53.5 (-2.37 %)    7,100  380,990,000  167,168,393  1.24% 
13/09/2022 10  548,000  54.8 (-0.54 %)    10  548,000  167,168,393  1.24% 
12/09/2022 -9,800  -544,430,000  55.1 (-0.90 %)    9,800  544,430,000  167,168,403  1.24% 
09/09/2022 1,400  77,890,000  55.6 (0.36 %)    1,400  77,890,000  167,168,403  1.24% 
08/09/2022 55.4 (-0.18 %)    167,169,803  1.24% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.