TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
29/09/2022 18.1 (-2.69 %)    952  2,403,600  2,525   899  2,442,900  2,717   -39,300
28/09/2022 18.6 (-6.77 %)    1,243  2,839,400  2,284   1,022  4,759,100  4,657   -1,919,700
27/09/2022 19.95 (-6.78 %)    1,520  2,792,000  1,837   1,202  3,779,500  3,144   -987,500
26/09/2022 21.4 (-6.96 %)    1,046  1,944,500  1,859   788  3,059,300  3,882   -1,114,800
23/09/2022 23 (0.00 %)    772  1,871,600  2,424   964  2,047,800  2,124   -176,200
22/09/2022 23 (1.32 %)    1,043  1,860,900  1,784   734  1,643,400  2,239   217,500
21/09/2022 22.7 (-1.30 %)    1,036  2,316,700  2,236   812  2,414,000  2,973   -97,300
20/09/2022 23 (0.44 %)    1,224  2,602,600  2,126   1,086  3,117,300  2,870   -514,700
19/09/2022 22.9 (-6.15 %)    1,348  2,222,200  1,649   1,062  2,962,000  2,789   -739,800
16/09/2022 24.35 (0.62 %)    1,507  5,198,200  3,449   1,915  4,726,400  2,468   471,800
15/09/2022 24.15 (2.77 %)    1,130  5,705,700  5,049   1,735  4,190,400  2,415   1,515,300
14/09/2022 23.5 (0.00 %)    1,203  4,441,600  3,692   1,011  2,753,400  2,723   1,688,200
13/09/2022 23.5 (3.52 %)    1,328  5,940,400  4,473   1,302  3,451,300  2,651   2,489,100
12/09/2022 22.7 (-0.44 %)    607  1,517,300  2,500   588  1,549,200  2,635   -31,900
09/09/2022 22.8 (-0.44 %)    1,481  4,299,300  2,903   1,114  3,424,000  3,074   875,300
08/09/2022 22.85 (-2.77 %)    919  2,308,600  2,512   1,121  2,696,100  2,405   -387,500
07/09/2022 23.5 (-1.67 %)    946  2,051,800  2,169   1,205  2,671,700  2,217   -619,900
06/09/2022 23.9 (0.42 %)    1,047  4,224,800  4,035   1,651  3,608,100  2,185   616,700
05/09/2022 23.75 (1.06 %)    1,153  3,379,900  2,931   955  2,416,600  2,530   963,300
31/08/2022 23.45 (1.96 %)    1,225  4,133,500  3,374   1,311  2,835,700  2,163   1,297,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.