TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK STT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
STT CTCP Vietnam Manpower Supply       416,000          488,400    18/03/2022  904,400  11.31  
STT Nguyễn Thị Thùy       531,500            531,500  18/03/2022    0.00  
STT CTCP Vietnam Manpower Supply       398,600          2,500    21/01/2022  401,100  5.01  
STT Nguyễn Thị Thùy       331,100          150,900    24/12/2021  482,000  6.03  
STT Kakazu Shogo Phó Chủ tịch HĐQT      300,800    180,800  22/01/2021  09/02/2021    500  09/02/2021  300,300  3.75  
STT Kakazu Shogo Phó Chủ tịch HĐQT      314,300    194,200  14/12/2020  08/01/2021    13,500  08/01/2021  300,800  3.76  
STT Kakazu Shogo Phó Chủ tịch HĐQT      380,000    120,000  18/12/2019  27/12/2019    65,700  27/12/2019  314,300  3.93  
STT Kakazu Shogo Phó Chủ tịch HĐQT      1,864,000    1,864,000  01/11/2019  29/11/2019    1,484,000  08/11/2019  380,000  4.75  
STT Kakazu Shogo Phó Chủ tịch HĐQT      1,900,000    1,900,000  07/10/2019  01/11/2019    36,000  25/10/2019  1,864,000  23.30  
STT Công ty TNHH Đầu tư Upraise       1,618,435          210,446    24/05/2019  1,828,881  22.86  
STT Công ty TNHH Đầu tư Upraise       967,435          651,000    17/05/2019  1,618,435  20.23  
STT Shimabukuro Yoshihiko Cha  Shimabukuro Yoshinori  Thành viên HĐQT  650,000    650,000  08/05/2019  31/05/2019    650,000  10/05/2019    0.00  
STT Shimabukuro Yoshihiko Cha  Shimabukuro Yoshinori  Thành viên HĐQT  650,000    22/03/2018  20/04/2018  650,000    29/03/2018  650,000  8.13  
STT Cao Thủy Tiên       389,126          93,173    08/12/2016  482,299  6.03  
STT Cao Thủy Tiên               563,959    07/12/2016  563,959  7.05  
STT Công ty TNHH Du lịch Thủy Thiên Tấn       396,995          569,620    20/06/2016  966,615  12.08  
STT Nguyễn Thị Ánh Hồng       387,405          20,000    09/06/2016  407,405  5.09  
STT Nguyễn Văn Hồng Thành viên HĐQT      1,315,874  428,494    20/04/2015  30/04/2015  428,494    21/04/2015  1,744,368  21.80  
STT Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên       428,494            428,494  20/04/2015    0.00  
STT Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên       1,948,494            1,520,000  20/03/2015  428,494  5.36  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.