MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK REE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
REE Platinum Victory Pte. Ptd       122,121,123  2,250,031    18/05/2023  16/06/2023          0.00  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       122,041,123  2,330,031    13/04/2023  12/05/2023  80,000    12/05/2023  122,121,123  29.88  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       119,557,466  4,813,688    09/03/2023  07/04/2023  2,483,657    07/04/2023  122,041,123  29.86  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       119,557,466  4,813,688    02/02/2023  03/03/2023      03/03/2023  119,557,466  29.25  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       119,557,466  4,813,688    29/12/2022  27/01/2023      27/01/2023  119,557,466  29.25  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       119,557,466  4,813,688    24/11/2022  13/12/2022      23/12/2022  119,557,466  29.25  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       119,557,466  4,813,688    20/10/2022  18/11/2022      18/11/2022  119,557,466  29.25  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       118,345,440  6,025,714    15/09/2022  14/10/2022  1,212,026    14/10/2022  119,557,466  29.25  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       117,898,740  6,472,414    11/08/2022  09/09/2022  446,700    09/09/2022  118,345,440  28.96  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       116,764,580  7,606,574    07/07/2022  05/08/2022  1,554,800    01/07/2022  116,764,580  28.57  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       116,764,580  7,606,574    07/07/2022  05/08/2022  1,134,160    05/08/2022  117,898,740  28.85  
REE Apollo Asia Fund       18,008,807            133,600  17/06/2022  17,875,207  4.37  
REE Panah Master Fund       6,869,400            51,000  17/06/2022  6,818,400  1.67  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       100,251,431  7,899,223    02/06/2022  01/07/2022  1,554,800    01/07/2022  116,764,580  28.57  
REE Panah Master Fund       6,947,800            855,800  12/05/2022  6,092,000  1.49  
REE Apollo Asia Fund       18,213,250            2,244,200  12/05/2022  15,969,050  3.91  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       96,292,431  11,875,393    28/04/2022  27/05/2022  3,959,000    27/05/2022  100,251,431  24.53  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       96,292,431  11,875,393    24/03/2022  22/04/2022      22/04/2022  96,292,431  23.56  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       95,944,028  12,223,796    17/02/2022  18/03/2022  348,403    18/03/2022  96,292,431  23.56  
REE Platinum Victory Pte. Ptd       95,944,028  12,223,796    13/01/2022  11/02/2022      11/02/2022  95,944,028  23.48  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.