MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK RCC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
RCC Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      460,000    460,000  11/05/2022  30/05/2022      30/05/2022  460,000  1.43  
RCC Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội       2,300,000            800,000  28/04/2022  1,500,000  4.68  
RCC Mai Thanh Phương Phó Chủ tịch HĐQT      460,000    460,000  17/04/2022  28/04/2022      28/04/2022  460,000  1.43  
RCC Nguyễn Hải Duy       1,922,753            600,000  27/03/2022  1,322,753  4.13  
RCC Tạ Hữu Diễn Chủ tịch HĐQT      2,943,657  100,000    01/12/2021  23/12/2021  70,627    23/12/2021  3,014,284  9.40  
RCC Vũ Thị Hải Yến Trưởng BKS      10,000  10,000    10/10/2021  07/11/2021  35,600    07/11/2021  45,600  0.14  
RCC Vũ Thị Hải Yến Trưởng BKS      50,000    22/04/2020  14/05/2020  10,000    11/05/2020  10,000  0.03  
RCC Nguyễn Hải Duy       97,000          1,825,753    24/11/2019  1,922,753  6.00  
RCC Bùi Quang Thi       1,825,753            1,825,753  24/11/2019    0.00  
RCC Chu Quang Vũ       1,407,600            1,407,600  18/04/2019    0.00  
RCC Bùi Quang Thi               1,825,753    18/04/2019  1,825,753  5.69  
RCC Đậu Hoàng Việt       1,350,000            352,057  18/04/2019  997,943  3.11  
RCC Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vợ  Võ Văn Phúc  Chủ tịch HĐQT  2,057    2,057        2,000  18/04/2019  57  0.00  
RCC Nguyễn Thanh Ngọc Con  Nguyễn Thanh Huyền  Chủ tịch HĐQT  50,000    04/04/2019  02/05/2019      02/05/2019    0.00  
RCC Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch HĐQT      1,545,313    1,545,313  03/04/2019  02/05/2019    1,545,313  21/04/2019    0.00  
RCC Chu Quang Vũ       1,350,000          57,600    17/03/2019  1,407,600  4.39  
RCC Phạm Duy Tuyên Phó Tổng GĐ      7,849    7,849  14/03/2019  11/04/2019    7,800  17/03/2019  49  0.00  
RCC Nguyễn Thanh Huyền Chủ tịch HĐQT      1,194,659  500,000    11/03/2019  04/04/2019  350,654    28/03/2019  1,545,313  4.82  
RCC Nguyễn Thị Bình Vợ  Nguyễn Thanh Huyền  Chủ tịch HĐQT  33,000    33,000  10/03/2019  04/04/2019    33,000  19/03/2019    0.00  
RCC Phan Quốc Hiếu Thành viên HĐQT      200,000    200,000  10/03/2019  04/04/2019    200,000  18/04/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.