TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK PGI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
28/10/2011 Mua 3,000,000 25,000  0.83%  1,509,760  50.33%  1,490,240  49.67%  15/12/2011 
27/10/2011 Mua 3,000,000 8,000  0.27%  1,484,760  49.49%  1,515,240  50.51%  15/12/2011 
25/10/2011 Mua 3,000,000 8,600  0.29%  1,453,480  48.45%  1,546,520  51.55%  15/12/2011 
24/10/2011 Mua 3,000,000 3,990  0.13%  1,444,880  48.16%  1,555,120  51.84%  15/12/2011 
21/10/2011 Mua 3,000,000 15,620  0.52%  1,440,890  48.03%  1,559,110  51.97%  15/12/2011 
19/10/2011 Mua 3,000,000 89,000  2.97%  1,425,270  47.51%  1,574,730  52.49%  15/12/2011 
18/10/2011 Mua 3,000,000 75,200  2.51%  1,336,270  44.54%  1,663,730  55.46%  15/12/2011 
17/10/2011 Mua 3,000,000 14,100  0.47%  1,261,070  42.04%  1,738,930  57.96%  15/12/2011 
14/10/2011 Mua 3,000,000 113,310  3.78%  1,246,970  41.57%  1,753,030  58.43%  15/12/2011 
13/10/2011 Mua 3,000,000 16,000  0.53%  1,133,660  37.79%  1,866,340  62.21%  15/12/2011 
12/10/2011 Mua 3,000,000 32,090  1.07%  1,117,660  37.26%  1,882,340  62.74%  15/12/2011 
11/10/2011 Mua 3,000,000 114,000  3.80%  1,085,570  36.19%  1,914,430  63.81%  15/12/2011 
10/10/2011 Mua 3,000,000 52,300  1.74%  971,570  32.39%  2,028,430  67.61%  15/12/2011 
07/10/2011 Mua 3,000,000 23,500  0.78%  919,270  30.64%  2,080,730  69.36%  15/12/2011 
06/10/2011 Mua 3,000,000 74,200  2.47%  895,770  29.86%  2,104,230  70.14%  15/12/2011 
05/10/2011 Mua 3,000,000 37,210  1.24%  821,570  27.39%  2,178,430  72.61%  15/12/2011 
04/10/2011 Mua 3,000,000 42,600  1.42%  784,360  26.15%  2,215,640  73.85%  15/12/2011 
03/10/2011 Mua 3,000,000 38,530  1.28%  741,760  24.73%  2,258,240  75.27%  15/12/2011 
30/09/2011 Mua 3,000,000 52,080  1.74%  703,230  23.44%  2,296,770  76.56%  15/12/2011 
29/09/2011 Mua 3,000,000 124,600  4.15%  651,150  21.71%  2,348,850  78.30%  15/12/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.