TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
30/09/2022 0.00  11.90  -0.30 (-2.46 %)    939,400  10,906,000,000  12.00  12.05  11.35 
29/09/2022 0.00  12.20  0.25 (2.09 %)    546,500  6,615,000,000  12.30  12.30  11.80 
28/09/2022 0.00  11.95  -0.85 (-6.64 %)    658,100  8,081,000,000  1,312,000  17,761,600,000  12.80  12.80  11.95 
27/09/2022 0.00  12.80  0.55 (4.49 %)    685,700  8,602,000,000  12.25  12.80  12.20 
26/09/2022 0.00  12.25  -0.80 (-6.13 %)    914,000  11,274,000,000  12.70  12.80  12.15 
23/09/2022 0.00  13.05  0.05 (0.38 %)    470,700  6,092,000,000  13.20  13.20  12.75 
22/09/2022 0.00  13.00  0.20 (1.56 %)    511,100  6,525,000,000  12.80  13.10  12.55 
21/09/2022 0.00  12.80  -0.10 (-0.78 %)    447,100  5,673,000,000  1,285,000  16,576,500,000  12.85  12.85  12.30 
20/09/2022 12.90  12.90  -0.10 (-0.77 %)    856,600  10,872,000,000  13.00  13.15  12.30 
19/09/2022 13.00  13.00  -1.00 (-7.14 %)    1,231,200  16,341,000,000  1,000,000  13,500,000,000  13.90  13.90  13.00 
16/09/2022 13.95  13.95  -0.35 (-2.45 %)    576,500  8,062,000,000  1,008,000  14,384,400,000  14.20  14.30  13.80 
15/09/2022 14.30  14.30  0.00 (0.00 %)    250,800  3,572,000,000  670,000  9,581,000,000  14.40  14.40  14.15 
14/09/2022 14.30  14.30  0.00 (0.00 %)    460,800  6,529,000,000  1,175,000  16,685,000,000  13.85  14.40  13.85 
13/09/2022 14.30  14.30  0.00 (0.00 %)    372,300  5,350,000,000  1,100,000  15,730,000,000  14.35  14.55  14.20 
12/09/2022 14.30  14.30  0.10 (0.70 %)    322,600  4,625,000,000  1,200,000  17,040,000,000  14.30  14.60  14.25 
09/09/2022 14.20  14.20  0.00 (0.00 %)    588,700  8,299,000,000  1,000,000  14,200,000,000  14.20  14.30  14.00 
08/09/2022 14.20  14.20  -0.10 (-0.70 %)    812,900  11,498,000,000  1,420,000  20,306,000,000  14.65  14.65  13.95 
07/09/2022 14.30  14.30  -0.40 (-2.72 %)    1,123,300  16,230,000,000  828,000  12,585,600,000  14.60  14.70  14.30 
06/09/2022 14.70  14.70  -0.10 (-0.68 %)    771,800  11,401,000,000  1,077,000  16,370,400,000  14.80  14.95  14.70 
05/09/2022 14.75  14.75  -0.25 (-1.67 %)    815,600  12,145,000,000  1,140,000  17,328,000,000  15.25  15.25  14.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.