MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK OCB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
OCB Nguyễn Việt Triều Vợ  Ngô Hà Bắc  Thành viên HĐQT  4,694,747    500,000  14/04/2023  13/05/2023    205,000  13/05/2023  4,489,747  0.33  
OCB Nguyễn Việt Triều Vợ  Ngô Hà Bắc  Thành viên HĐQT  5,194,747    1,000,000  10/01/2023  08/02/2023    500,000  08/02/2023  4,694,747  0.34  
OCB Trương Đình Long Công bố thông tin      275,095  168,000    05/09/2022  17/09/2022      28/09/2022  275,095  0.02  
OCB Trương Thành Nam Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi Nhánh Trung Việt      82,500  24,000    05/09/2022  17/09/2022      28/09/2022  82,500  0.01  
OCB Nguyễn Đình Tùng Quyền Tổng Giám đốc      553,002  300,000    05/09/2022  17/09/2022      28/09/2022  553,002  0.04  
OCB Hoàng Thị Tuyết Hạnh Phụ trách quản trị      7,683  43,000    05/09/2022  17/09/2022      28/09/2022  7,683  0.00  
OCB Nguyễn Việt Triều Vợ  Ngô Hà Bắc  Thành viên HĐQT  5,569,747    375,000  08/08/2022  06/09/2022    375,000  10/08/2022  5,194,747  0.38  
OCB Trịnh Mai Vân Con  Trịnh Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  51,313,293    21/06/2022  20/07/2022  51,313,293    27/06/2022  51,313,293  3.75  
OCB Trịnh Mai Phương - Paula Con  Trịnh Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  51,313,293    51,313,293  21/06/2022  20/07/2022    51,313,293  27/06/2022    0.00  
OCB Nguyễn Việt Triều Vợ  Ngô Hà Bắc  Thành viên HĐQT  4,755,798    500,000  07/06/2021  06/07/2021    300,000  28/06/2021  4,455,798  0.33  
OCB Nguyễn Việt Triều Vợ  Ngô Hà Bắc  Thành viên HĐQT  5,155,798    500,000  08/03/2021  06/04/2021    400,000  05/04/2021  4,755,798  0.35  
OCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam       1,476,124            1,476,124  06/09/2018    0.00  
OCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam       18,887,709            13,160,000  29/12/2017  5,727,709  0.42  
OCB Ngân hàng BNP Paribas (BNPP)       74,705,347            74,705,347  26/12/2017    0.00  
OCB Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam       390,665    390,665  23/03/2017  23/03/2017          0.00  
OCB Nguyễn Thị Thu Trang               14,500,000    02/02/2016  14,500,000  1.06 PH riêng lẻ 
OCB Nguyễn Đức Toàn               13,561,548    30/01/2016  13,561,548  0.99 PH riêng lẻ 
OCB Trịnh Mai Linh Con  Trịnh Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  10,525,327          758,404    31/12/2013  11,283,731  0.82  
OCB Trịnh Mai Linh Con  Trịnh Văn Tuấn  Chủ tịch HĐQT  7,894,834          2,630,493    31/12/2012  10,525,327  0.77 gồm cp thưởng 
OCB CTCP Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành       113,148          793,501    31/12/2012  906,649  0.07 gồm cp thưởng 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.