MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MAS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MAS KROHNE FUND, L.P       219,500            219,500  09/08/2018    0.00  
MAS KROHNE FUND, L.P       256,500            1,000  23/07/2018  255,500  5.99  
MAS Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1       215,500          48,000    02/05/2018  263,500  6.17  
MAS Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1       184,200          31,300    04/03/2018  215,500  5.05  
MAS Trần Thanh Hải Kế toán trưởng      16,329    6,000  02/01/2018  31/01/2018    6,000  09/01/2018  10,329  0.24  
MAS Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT      45,000    35,000  11/12/2017  09/01/2018          0.00  
MAS Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT      80,000    35,000  23/11/2017  21/12/2017    35,000  05/12/2017  45,000  1.05  
MAS Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT      135,000    55,000  12/11/2017  07/12/2017    55,000  19/11/2017  80,000  1.87  
MAS Phạm Văn Hà Phó Tổng GĐ      1,000    800  09/11/2017  07/12/2017    800  12/11/2017  200  0.00  
MAS KROHNE FUND, L.P       254,500          5,500    16/10/2017  260,000  6.09  
MAS Nguyễn Thanh Đông Chủ tịch HĐQT      187,046    52,046  12/10/2017  09/11/2017    52,046  06/11/2017  135,000  3.16  
MAS Vũ Thị Thu Bồn Thành viên HĐQT      2,211    2,211  05/10/2017  12/10/2017    2,211  11/10/2017    0.00  
MAS KROHNE FUND, L.P       200,000          22,100    24/09/2017  222,100  5.20  
MAS Vũ Thị Như Ngọc Chị gái  Vũ Thị Thu Bồn  Thành viên HĐQT  10,000    10,000  19/09/2017  17/10/2017    10,000  26/09/2017    0.00  
MAS Lê Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT      50,000    40,000  31/08/2017  28/09/2017    40,000  14/09/2017  10,000  0.23  
MAS Lê Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT      100,000    50,000  23/08/2017  21/09/2017    50,000  24/08/2017  50,000  1.17  
MAS Phạm Văn Hà Phó Tổng GĐ      5,395    4,395  23/08/2017  21/09/2017    4,395  23/08/2017  1,000  0.02  
MAS Vũ Thị Như Ngọc Chị gái  Vũ Thị Thu Bồn  Thành viên HĐQT  66,755    56,755  16/08/2017  13/09/2017    56,755  12/09/2017  10,000  0.23  
MAS Nguyễn Minh Ánh Chồng  Lê Thị Thùy Linh  Thành viên HĐQT  29,147    29,147  16/08/2017  14/08/2017    29,147  22/08/2017    0.00  
MAS Lê Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT      216,318    116,318  20/07/2017  17/08/2017    116,318  17/08/2017  100,000  2.34  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.