MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IBD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IBD Đặng Hoàng Ân Phó Giám đốc      1,500  80,000    20/11/2022  15/12/2022  80,000    24/11/2022  81,500  0.91  
IBD Nguyễn Tuấn Anh               1,665,000    03/11/2022  1,665,000  18.50  
IBD Nguyễn Trần Xuân Lan       899,400            899,400  03/11/2022    0.00  
IBD Lê Thị Ánh Tuyết Trưởng BKS      500  7,300    02/11/2022  29/11/2022  7,300    08/11/2022  7,800  0.09  
IBD Nguyễn Thị Thùy Dương Chủ tịch HĐQT      762,870    630,000  17/10/2022  15/11/2022    630,000  03/11/2022  132,870  1.48  
IBD Nguyễn Trần Xuân Lan Con  Trần Thị Hương Xuân  Chủ tịch HĐQT  900,000            500  12/10/2022  899,500  9.99  
IBD Lê Thị Ánh Tuyết Trưởng BKS      12,000    11,500  01/08/2022  30/08/2022    11,500  01/08/2022  500  0.01  
IBD Lê Thị Hồng Thu Thành viên BKS      2,600  3,500    14/07/2022  11/08/2022  3,500    14/07/2022  6,100  0.07  
IBD Lê Thị Đào Chị ruột  Lê Thị Ánh Tuyết  Trưởng BKS  5,300    13/07/2022  11/08/2022  5,300    14/07/2022  5,300  0.06  
IBD Trần Thị Hương Xuân Chủ tịch HĐQT      282,080    282,080  10/07/2022  08/08/2022      08/08/2022  282,080  3.13  
IBD Nguyễn Trần Xuân Lan Con  Trần Thị Hương Xuân  Chủ tịch HĐQT  900,000  282,080    10/07/2022  08/08/2022      08/08/2022  900,000  10.00  
IBD Lê Thị Ánh Tuyết Trưởng BKS      1,700  10,300    20/04/2022  18/05/2022  10,300    24/04/2022  12,000  0.13  
IBD Nguyễn Văn Hùng Chồng  Lê Thị Ánh Tuyết  Trưởng BKS  1,500    1,500  20/04/2022  18/05/2022    1,500  24/04/2022    0.00  
IBD Hách Thanh Toàn       1,451,710          329,000    04/10/2020  1,780,710  19.79  
IBD Hách Thanh Toàn       1,451,710          329,000    04/10/2020  1,780,710  19.79  
IBD Nguyễn Thị Thùy Dương               762,870    30/09/2020  762,870  8.48  
IBD Nguyễn Thị Như Hoa               1,379,059    30/09/2020  1,379,059  15.32  
IBD Hách Thanh Toàn               1,450,710    30/09/2020  1,450,710  16.12  
IBD Trần Thị Hương Xuân Thành viên HĐQT      282,080    24/09/2020  15/10/2020          0.00  
IBD Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương       7,124,300    4,514,300  31/08/2020  29/09/2020    4,514,300  17/09/2020  2,610,000  29.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.