MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CTS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
24/03/2023 14.9 (-0.67 %)    1,502  5,540,200  3,689   2,101  5,502,300  2,619   37,900
23/03/2023 15 (4.90 %)    2,240  8,317,900  3,713   2,185  5,334,300  2,441   2,983,600
22/03/2023 14.3 (0.70 %)    1,273  3,920,200  3,079   2,133  4,880,000  2,288   -959,800
21/03/2023 14.2 (5.58 %)    1,373  3,203,100  2,333   1,147  2,715,600  2,368   487,500
20/03/2023 13.45 (-2.89 %)    1,442  3,914,200  2,714   1,255  3,592,200  2,862   322,000
17/03/2023 13.85 (-0.36 %)    1,195  3,045,600  2,549   1,261  3,016,800  2,392   28,800
16/03/2023 13.7 (1.48 %)    2,309  7,147,000  3,095   2,969  6,146,900  2,070   1,000,100
15/03/2023 13.5 (6.72 %)    1,249  5,620,600  4,500   837  1,783,100  2,130   3,837,500
14/03/2023 12.65 (-3.44 %)    1,377  2,638,800  1,916   787  2,344,800  2,979   294,000
13/03/2023 13.1 (-2.24 %)    1,108  2,685,300  2,424   862  2,614,700  3,033   70,600
10/03/2023 13.4 (0.00 %)    839  1,878,500  2,239   792  2,168,100  2,738   -289,600
09/03/2023 13.4 (0.75 %)    926  2,642,100  2,853   1,378  2,889,500  2,097   -247,400
08/03/2023 13.3 (3.10 %)    927  2,936,500  3,168   946  2,044,900  2,162   891,600
07/03/2023 12.85 (1.98 %)    646  1,147,500  1,776   698  1,337,700  1,916   -190,200
06/03/2023 12.6 (0.00 %)    743  1,206,600  1,624   583  1,362,000  2,336   -155,400
03/03/2023 12.55 (-4.20 %)    778  1,388,100  1,784   627  1,349,000  2,152   39,100
02/03/2023 13.05 (-1.14 %)    775  1,354,100  1,747   665  1,313,000  1,974   41,100
01/03/2023 13.15 (6.05 %)    776  1,752,900  2,259   681  1,132,700  1,663   620,200
28/02/2023 12.35 (1.23 %)    986  1,907,400  1,934   591  1,518,200  2,569   389,200
27/02/2023 12.2 (-6.15 %)    1,436  2,698,600  1,879   727  2,404,500  3,307   294,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.