Tin mới

CIENCO1Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - CTCP

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông1-Công ty CP (CIENCO1) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam, được thành lập năm 1964. Kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng công nghiệp, dân dụng; Tư vấn đầu tư xây dựng; Khảo sát thiết kế; Giám sát thí nghiệm các công trình giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải, nhiên liệu; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ du lịch; Đào tạo công nhân kỹ thuật; Xuất khẩu lao động.

Trải qua hơn 50 năm phát triển, CIENCO1 đã xây dựng được lực lượng hùng hậu bao gồm: trên 40 đơn vị thành viên, một trường đào tạo công nhân kỹ thuật, 3 chi nhánh trực thuộc (TP.HCM, Tây Nguyên, Campuchia) với hơn 9.000 cán bộ công nhân viên, trong đó công nhân kỹ thuật là 7.250 người, tốt nghiệp trung cấp là 350 người, tốt nghiệp đại học và trên đại học là 2.100 người, số người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ 32 người.

Nhiều công trình tiêu biểu do CIENCO1 thực hiện đã góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như: Cầu Rạch Miễu, Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý,cầu Vĩnh Tuy, cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, cầu Giẽ - Ninh Bình, cầu đường sắt Phả Lại, dự án Vành Đai 3 – Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường 78 Vương quốc Campuchia, ADB 11 – CHDCND Lào…

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế CIENCO1 đã thực hiện thành công cổ phần hoá theo chương trình của Chính phủ. Với mục tiêu chiến lược là một nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu của đất nước và khu vực, CIENCO1 sẽ liên tục không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, nâng cao trình độ quản lý, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ sức khoẻ người lao động, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường Quốc tế.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành:
 • Trước khi thực hiện cổ phần hoá, Tồng công ty XDCTGT 1 là đơn vị kế thừa truyền thống của Ban chi đạo miền Tây dược thành lập ngày 03/8/1964, sau đó (tháns 6/1966) được đổi tên thành Cục công trình II thuộc Bộ GTVT
 • Thời kỳ 1975 - 1995 Cục công trình II được lần lượt đồi tên thành Xí nghiệp liên hiệp công trình II (1975 - 1982); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông khu vực I (1983 - 1985); Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông 2 1 (1985 - 1990) trực thuộc Bộ GTVT.
 • Từ năm 1991 Liên hiệp các Xí nghiệp giao thông 1 được đồi tên thành Tồng công ty XDCT1, năm 1995 Bộ GTVT ban hành quyết dịnh thành lập Tồng công tv XDCTGT1 theo Quyết định số 90 cùa Thù tướng Chính phủ.
 • Từ 01/7/2010 Tổng công ty chuyền sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ GTVT và triên khai thực hiện công tác cổ phần hoá theo chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
 • Ngày 29/4/2014, Tổng công ty XDCTGT1 tổ chức thành công đại hội đồng cồ đông lần thứ nhất. Tồng công ty chuyền sang mô hình hoạt động cùa công ty cồ phần theo Luật doanh nghiệp - Là công ty đại chúng quy mô lớn.
 • Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Tồng côns ty XDCTGT1 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ GTVT và các ban ngành địa phương khen tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân.
Lĩnh vực kinh doanh:
 • Xây dựng cầu
 • Xây dựng đường
 • Xây dựng cảng
 • Xây dựng sân bay
 • Xây dựng công trình dân dụng
 • Xây dựng cầu, đường sắt


Thành tích

 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
 • 10 Huân chương độc lập
 • 5 cá nhân Anh hùng lao động
 • 7 công trình được cấp Huy chương vàng về chất lượng

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

Đơn vị trực thuộc

 • 1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Du Lịch
 • 2. Xí nghiệp Cầu 18-CIENCO1
 • 3. Xí nghiệp Cầu 17-CIENCO1
 • 4. Công ty Thi công cơ giới 1
 • 5. Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1
 • 6. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ - CIENCO1
 • 7. Công ty Cổ phần Cầu 14 - CIENCO1
 • 8. Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1
 • 9. Công ty xây dựng 123
 • 10. Công ty cổ phần XDCT & ĐT 120
 • 11. Xí nghiệp XD công trình - Cienco 1
 • 12. CTCP 116 - Cienco 1
 • 13. Công ty cổ phần ĐT&XDCT 128
 • 14. Công ty cổ phần 16 - CIENCO1
 • 15. Công ty cổ phần XD GT&TM 124
 • 16. Công ty CPXD cầu đường 19
 • 17. CTCP Cầu đường 10
 • 18. Công ty cổ phần 15 - CIENCO1
 • 19. Công ty CPĐT TM & XDGT1
 • 20. Công ty CP ĐT&XDCT 134
 • 21. Công ty CP PTHT & BĐS TBD
 • 22. Công ty CP CKXD 121
 • 23. Công ty CP ĐTXD - CIENCO1
 • 24. Công ty CP Đường bộ 230 - CIENCO1
 • 25. Công ty CP SXVL và XDCT 115
 • 26. Công ty CP SXVL và XDCT 1
 • 27. Công ty CP SXVL và XDCT 117
 • 28. Công ty CP SXVL và XDCT 119
 • 29. Công ty CP XD, SXCN và XNK 125
 • 30. CTCP xi măng Chiềng Sinh
 • 31. CTCP Xi măng Mai Sơn
 • 32. CTCP Tư vấn đầu tư XDCTGT1 - Cienco 1
 • 33. CTCP Tư vấn thí nghiệm CTGT1
 • 34. CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng VN
 • 35. Trường Trung cấp nghề công trình 1
 • 36. CTCP Tư vấn đầu tư XDCT1
 • 37. Công ty Cung ứng LĐ quốc tế và dịch vụ
 • 38. CTCP Đường bộ 240 - Cienco 1
 • 39. CTCP XD Đường bộ 248 - Cienco 1
 • 40. CTCP Đường bộ 226 - Cienco 1
 • 41. Công ty CPXD CT GT 244 - Cienco 1
 • 42. Công ty CP Đường bộ 232 - Cienco 1
 • 43. Công ty CPXD CT GT 224 - Cienco 1
 • 44. CTCP Đường bộ 242 - Cienco 1
 • 45. Công ty TNHH BOT đường tránh Thanh Hóa
 • 46. Công ty CP BOT Cầu Việt Trì
 • 47. Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ