Lý do:- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; - Tổ chức phát hành có BCTC soát xét bán niên năm 2019 từ chối đưa ra ý kiến