MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 11/07/2023, 00:00
XHC

 Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: XHC 20.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
XHC: Ông Nguyễn Hoàng Hải - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 850.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.540.282 CP (tỷ lệ 7,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 850.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2023.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
XHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024
XHC: Đính chính Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
XHC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Khuyên giữ chức thành viên BKS
XHC: Bổ sung Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Hồ sơ Đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)
XHC: 28.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
XHC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024
XHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ
XHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
XHC: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Xuân Hoà Home
XHC: Giải trình BCTC bán niên 2023 sau kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.