MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/08/2013, 11:30
VXB

 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (UpCOM)

Giá hiện tại: VXB 31.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VXB: Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Huy làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017
Các tin khác
VXB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VXB: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
VXB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VXB: Ký hợp đồng kiểm toán tài chính 2021, 2022 với Công ty TNHH CPA VIETNAM
VXB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VXB: 18.06.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29.05.2024
VXB: 12.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VXB: Nghị quyết HĐQT v.v ngày chốt danh sách cổ đông tham dự và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
VXB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.