MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 10/06/2024, 00:00
VXB

 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (UpCOM)

Giá hiện tại: VXB 31.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VXB: 18.06.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 16/07/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông báo sau
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VXB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VXB: Ký hợp đồng kiểm toán tài chính 2021, 2022 với Công ty TNHH CPA VIETNAM
VXB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VXB: 18.06.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VXB: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29.05.2024
VXB: 12.04.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VXB: Nghị quyết HĐQT v.v ngày chốt danh sách cổ đông tham dự và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
VXB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VXB: Nghị quyết HĐQT về BCTC, báo cáo của HĐQT và BKS
VXB: Nghị quyết HĐQT thông qua ông Phạm Đức Thắng tiếp tục làm Giám đốc
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.