MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 10/03/2023, 15:37
VTC

 Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (HNX)

Giá hiện tại: VTC 10.9 +0.6(+5.83%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTC: 24.3.2023, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4 năm 2023 (TCPH thông báo sau trong thư mời hợp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 26/04/2023. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CCCD, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
VTC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
VTC: Báo cáo thường niên 2023
VTC: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VTC: 26.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và trả cổ tức năm 2022 (700 đ/cp)
VTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
VTC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 và tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024
VTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VTC: CBTT hạn mức vay của công ty tại các tổ chức tín dụng
VTC: Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.000 CP
VTC: Bổ sung cổ phiếu VTC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.