MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/07/2016, 17:09
VT1

 Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành

Giá hiện tại: VT1 29.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VT1: Ông Đỗ Phú Quang - Phó TGĐ đăng ký bán 11.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Phú Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VT1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.300 CP (tỷ lệ 0,57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/08/2016.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
VT1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
VT1: Ngày 26/05/2020, hủy niêm yết cổ phiếu
VT1: Thông báo tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
VT1: Báo cáo tài chính năm 2019
VT1: 13.3.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Có thêm 3 cá nhân và 1 doanh nghiệp vừa bị UBCKNN phạt
VT1: 30.5.2019, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (400đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 27-31/5
VT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.