MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2024, 00:00
VST

 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VST 3.5 +0.4(+12.9%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thưởng niên 2024

.

 

 

Theo HNX

Các tin khác
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 14.100 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 8.200 CP
VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết hợp đồng với công ty con
VST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VST: Giải trình nguyên nhân âm vốn CSH, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và đưa ra phương án khắc phục
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 0 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.