MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
VNI

 Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VNI 8.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VNI: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự án Viva Plaza, 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: Ngày 26/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
VNI: Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Ngọc Huyền giữ chức Thư ký công ty từ 8.4.2024
VNI: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty con
VNI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VNI: Bà Nguyễn Thị Cà thôi giữ chức Thư kí công ty từ 14.03.2024
VNI: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VNI: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VNI: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VNI: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
VNI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
VNI: Đính chính số lượng cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu lưu hành trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021, 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.