MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/05/2016, 11:24
VHF

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: VHF 9.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHF: Công ty TNHH Xây dựng HTB chưa bán 5.152.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Xây dựng HTB
- Mã chứng khoán: VHF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.152.000 CP (tỷ lệ 23,96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoàng Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.152.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.152.000 CP (tỷ lệ 23,96%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa thỏa thuận được điều kiện, điều khoản chuyển nhượng như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/04/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2016.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
VHF: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trang giữ chứcTrưởng BKS từ 16.04.2024
VHF: Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát - bà Vũ Thị Thúy
VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VHF: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHF: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHF: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ phát hành thêm 17,2 triệu cp
VHF: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VHF: 17.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (297 đ/cp)
VHF: 18.10.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (297 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.