MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 10/05/2024, 00:00
VHE

 Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX)

Giá hiện tại: VHE 3.0 -0.1(-3.23%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHE: 24.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHE của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Tờ trình về việc Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX

Các tin khác
VHE: Cổ đông lớn Lê Thị Hằng Nga đã mua 93.100 cổ phiếu
VHE: Cổ đông Lê Thị Hằng Nga đã mua 278.600 cổ phiếu
VHE: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
VHE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: Cập nhật tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: 26.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: 24.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: 27.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHE: Báo cáo thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.