MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/04/2022, 16:23
VCR

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UpCOM)

Giá hiện tại: VCR 22.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCR: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã mua 57.820.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VCR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 49.280.000 CP (tỷ lệ 23,47%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Văn Mậu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Mạnh Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Văn Mạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.980 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Ngọc Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 57.820.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 57.820.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 107.100.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VCR: Thay đổi giấy ĐKKD do cập nhật thông tin người đại diện pháp luật
Vinaconex ITC dừng hợp tác với Vinaconex ở dự án tỷ đô Cát Bà Amatina, phải hoàn trả 2.200 tỷ đồng
VCR: Nghị quyết HĐQT thanh lý trước hạn hợp đồng với Vinaconex
VCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
VCR: Nghị quyết HĐQT phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2023
VCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
VCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VCR: 20.2.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
VCR: Thông báo v/v lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
VCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.