MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
VC9

 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 - VC9 (HNX)

Giá hiện tại: VC9 4.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VC9: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9- VC9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VC9: Báo cáo thường niên 2023
VC9: Lộ trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
VC9: Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện các hợp đồng
VC9: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Đại Thụ
VC9: 22.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VC9: Cổ phiếu vào diện duy trì cảnh báo từ 2.4.2024
VC9: 19.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VC9: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024
VC9: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VC9: 18/07/2024, giao dịch 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.