MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 06/02/2023, 14:02
VAV

 Công ty Cổ phần VIWACO (UpCOM)

Giá hiện tại: VAV 39.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VAV: 21.2.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/03/2023 (Thứ bảy)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 1, nhà 17-T6 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VAV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
VAV: 21.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
VAV: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi)
VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VAV: 23.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VAV: 26.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VAV: Ông Nguyễn Hữu Tới tiếp tục làm TGĐ từ 22.1.2024
VAV: Ông Trần Mạnh Hùng tiếp tục làm GĐ Tài chính kiêm Kế toán trưởng từ 18.1.2024
VAV: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.